4 นิสัยจำเป็นสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่

การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม การที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งนิสัยเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถพัฒนาลักษณะนิสัย 4 ด้าน ได้ดังนี้

1. นิสัยการให้ความสนใจทักษะใหม่ที่จำเป็น

การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วในยุคนี้ โดยเฉพาะคอร์สเรียนออนไลน์ที่เปิดให้เราสมัครเรียนได้อย่างง่ายดาย อาจดูเหมือนว่าจะมีแต่เพียงข้อดี แต่ความจริงแล้ว ความสะดวกและรวดเร็วอาจทำให้เราหลงไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ในหน้าที่การงานให้กับเรา ดังนั้น เราจึงควรมีแนวทางในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สิ่งแรกที่ควรทำคือ คอยแสวงหาทักษะที่องค์กรต้องการ โดยอาจสังเกตจากประกาศรับสมัครงานขององค์กรชั้นนำต่างๆ ว่าคุณสมบัติใดที่มักจะปรากฏขึ้นมาบ่อยๆ ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของเราได้ และสิ่งต่อมาคือ ควรหาที่ปรึกษาผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่ใช้ทักษะที่เราต้องการพัฒนา และขอคำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ที่ควรมีและทักษะที่ควรพัฒนา ซึ่งพวกเขาอาจแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม หากได้ที่ปรึกษาดีๆ สักคน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพก็จะมีมากขึ้น

2. นิสัยเรียนรู้โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ

การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนรู้ที่สะดวกและรวดเร็วแต่อาจทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ไม่จำเป็นและอาจทำให้ผู้เรียนขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นขณะเรียน และทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ ซึ่งนักวิจัยต่างพบว่า ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะทำให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือระหว่างการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม

วิธีการพาตัวเราไปสู่การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือ อาจทำได้โดยการหาคอร์สออนไลน์ที่มีการสอนสด ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถตอบโต้กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนได้ หรืออาจเป็นคอร์สต่อเนื่องที่กำหนดให้ผู้เรียนและผู้สอนมาพบปะกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งการมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นแรงจูงใจที่ดีให้เราพยายามใส่ใจการเรียน เพื่อตามให้ทันคนอื่นๆ หากไม่สามารถหาคอร์สเหล่านั้นได้ การหาเพื่อนร่วมเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

3. นิสัยทบทวนหรือฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในทันที

งานวิจัยพบว่า การทบทวนหรือฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในทันที โดยไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป จะทำให้เราจดจำและเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้มาได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจากเราอยู่ในยุคดิจิทัล เราจึงให้ความสนใจและเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python บนแพลตฟอร์มออนไลน์จากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ความรู้และเทคนิคมากที่สุด แต่หากเราได้แต่เรียนรู้ทฤษฎี โดยไม่นำมาฝึกปฏิบัติ ในที่สุดเราก็จะลืมทักษะเหล่านั้นและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการหาโอกาสในการทบทวนความรู้และฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

4. นิสัยวางเป้าหมายในการเรียนรู้

สำหรับการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมาย ผู้เรียนจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการเลือกเรียนสิ่งที่ตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ หากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราอย่างแท้จริง

การพัฒนานิสัยที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้สิ่งใหม่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่อาจต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ซึ่งเราสามารถยึดแนวทางข้างต้นที่ได้กล่าวมา เพื่อฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน และเมื่อสามารถทำให้กลายเป็นนิสัยได้แล้วนั้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีทั้งในแง่ของการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา

สรุปและเรียบเรียงจากบทความ 4 Habits of People Who Are Always Learning New Skills

Posted in บทความ and tagged , , , , , , .

28 Comments

 1. Pingback: viagra sale uk cheap

 2. Pingback: casino gambling best

 3. Pingback: 25 mg viagra

 4. Pingback: cialis online canada

 5. Pingback: byu cialis 10 mg.

 6. Pingback: sildenafil citrate tablets 50mg

 7. Pingback: madribet

 8. Pingback: meritking

 9. Pingback: meritroyalbet

 10. Pingback: meritking

 11. Pingback: eurocasino

 12. Pingback: perabet

 13. Pingback: madridbet

 14. Pingback: elexusbet

 15. Pingback: eurocasino

 16. Pingback: trcasino

 17. Pingback: elexusbet

 18. Pingback: trcasino

 19. Pingback: tombala siteleri

 20. Pingback: tombala siteleri

 21. Pingback: tombala siteleri

 22. Pingback: meritroyalbet

 23. Pingback: meritroyalbet

 24. Pingback: meritroyalbet

 25. Pingback: child porn

 26. Pingback: child porn

 27. Pingback: Autoapprove List

 28. Pingback: เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ: 5 วิธีเรียนรู้สิ่งใหม่แบบมีสนุก

Comments are closed.